Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği - Türkiye

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA, European Medical Students’ Association) 30 ülkede 110’dan fazla tıp fakültesinde temsilcilikleri (FMO, faculty member organization) bulunan, 150.000’den fazla öğrenciyi temsil eden ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1990’da Brüksel’de kurulan EMSA, coğrafi Avrupa içerisindeki tıp fakültesi öğrencilerinin sesi olmayı amaçlar. EMSA; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınan bir organizasyondur. Bu birlik, tıp fakültesi öğrencilerine tıbbi konularda fikir belirtme ve savunma; bunun yanında proje, eğitim, çalıştay ve uluslararası toplantılarda aktif rol alma imkanı sağlar. Çalışmalar genel olarak ‘Tıp Eğitimi’, ‘Tıp Etiği ve İnsan Hakları’, ‘Sağlık Politikası’, ‘Halk Sağlığı’, ‘Tıp Bilimi’ ve ‘Avrupa Entegrasyonu ve Kültür’ alt kolları ile gerçekleştirilir. EMSA Türkiye, Türkiye’de bulunan 32+ EMSA üyesi FMO arasındaki bağı ve EMSA ile iletişimini güçlendirmek amacıyla kurulan bir platformdur.

2A6E5439-E00E-4092-A901-8B34C0530A82
0 +
Tıp Fakültesi
0 +
Tıp Öğrencisi
0 +
Proje
KAPAT