İnsan beyni üzerine yapılan ve yıllardır süren araştırmaların ortak kanılarının arasında insan beyninin ne kadar mükemmel olduğu ve hakkında bilinmeyen daha çok şey olduğudur.  Beyin gücü incelendiğinde %5’inin bilincin, geri kalan %95’inin ise bilinçaltının etkisinde bulunmuştur. Peki beyin gücünün neredeyse tamamını oluşturan bilinçaltı nedir, insan  hayatını nasıl etkiler? 

Hemen hemen herkes anlam veremediği rüyalar görmüştür. Bilinçaltı bir kütüphane görevi görür. Gerekli gereksiz ayrılmadan, hepsi bilincin yönlendirmesiyle raflara  yerleştirilir. Uyku halinde ise beyin, bilinçaltından bu bilgileri gelişigüzel bir şekilde alır ve  birleştirir. Böylece rüyayı oluşturur. 

Uyku halinde bilinç de sizinle uyur, ama bilinçaltı her daim çalışır. Bilinçaltı hayati  fonksiyonları kontrol ettiğinden onun sadece bir saniyeliğine durması, organların ve  sistemlerin teker teker işlevlerini bırakması anlamına gelir. Bilinçaltı hep açık olduğundan  beyin uyurken de duyabilir ve duyduklarını işleyebilir. Yoğun bakım ünitesinde yatan bir  hastanın yakınının girip onla konuşması, hastanın bilinci kapalı olmasına rağmen, bu yüzden  etkili olmaktadır. 

İstemli ya da istemsiz yapılan her hareket bilinçaltı tarafından yapılır. Vücut dengesini  sağlamada, solunum sisteminden boşaltım sisteminden kadar hepsi bilinçaltının  kontrolündedir. Nöroloji alanındaki bazı çalışmalar bunların dışında karar verme, duygu  değişimleri ve davranışların oluşumunda da bilinçaltının rolünün olduğunu belirtmektedir. 

Gündelik hayatımızdaki rutinler de bilinçaltınızın kontrolündedir çünkü bilinçaltı  tekrarlanan her yeni bilgiyi hızlı bir şekilde işler. Her sabah koşu yapan bir insanın koşu için  uyanma, beslenme ve koşunun ne kadar yeterli olup olmadığını bilinçaltı denetler. 

Bilinçaltı tarafsızdır, ona gelen bilgiyi olumlu ya da olumsuz olarak ayırmaz. Gelen  bilginin olumlu veya olumsuz olması bilinçten gelen emire bağlıdır. Gelen emirden sonra  bilinçaltı o bilgiyle nasıl devam edeceğini programlar ve uygular. ‘’ İnanmak, başarmanın  yarısıdır.‘’ sözündeki ‘’inanmak‘’ bilinçaltına yapılan işte başarılı olacak şekilde çalışma  emrini vermek ve beynin %95’ini daha etkin kullanmak demektir. 

Bilinçaltı hep şu anı düşünür, kaydeder ve programlar. Geçmişi veya geleceği düşünme  bilincin işidir. İnsanların neredeyse hepsi ‘’İleride çok başarılı olacağım.‘’ düşüncesiyle motive olmaya çalışırlar. ‘’Şu an olduğum noktada çok başarılıyım.‘’ düşüncesi ise  bilinçaltınızı başarılı olduğunuza inandırır ve daha da başarılı olmanızı sağlar. 

İnsanların çoğu aynı anda birden fazla iş yapabileceğini düşünür ama gerçek şudur ki  bu mümkün değildir. Çünkü insan beyni dikkatini sadece bir işe odaklar, eğer birden fazla iş  aynı anda yapılmak istenirse beyin önce birine sonra ötekine dikkatini verir, bilinç ile çoklu  görevler yapmak mümkün değildir. Bilinçaltı ise aynı anda birden fazla işi sorunsuz yapabilme  kapasitesindedir. Aynı anda kalbin elektik sinyallerini denetlerken, midede mide asidindeki değişimleri adım adım kontrol eder. 

Sözün özü, bilinçaltı en gelişmiş algoritmadır, tüm bilgileri toplar ve bilinçten gelen  emirler doğrultusunda farklı sonuçlar çıkartır ve hayatın %95’inde bu sonuçları uygular, siz  isteseniz de istemeseniz de. Bilinçaltının farkında olmak ve doğru bir şekilde yönetmek,  herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. 

 

Yazar: Ahmet Kayhan Korkusuz, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

KAYNAKÇA: GAIL MARRA HYPNOTHERAPY

 

KAPAT