SAĞLIK POLİTİKALARI PİLLAR'INA HOŞGELDİNİZ!

Sağlık Politikaları Pillar’ı; tüm politikaların toplumun sağlık ve refahını geliştirdiği, sağlıklı işgücünü temenni ettiği, sağlık alanındaki eşitsizlikleri azalttığı, halk sağlığını güçlendirdiği ve hasta merkezli sağlık sisteminin evrensel, şeffaf, adil ve sürdürülebilir olduğu bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.

Sağlık Politikaları Pillar’ı; vizyonunu gerçekleştirmek adına tıp öğrencilerinin sağlık sektöründeki güncel kararları ve gelişmeleri takip ve analiz ettiği, yüksek kalitedeki politika raporu yazıcılığı ile sağlık sistemine şekil verdiği, sorunlara yenilikçi ve uzun vadeli çözümler getirdiği multidisipliner bir platform oluşturmayı hedefler. Sağlık Politikaları Pillar’ı, tıp öğrencilerini yazmış oldukları politika raporlarının savunuculuğunu yapmaya teşvik eder. 

 • Tıp öğrencilerini başta Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık çerçevesinde gerçekleştirilen yenilikler, gelişmeler ve projeler hakkında güncel tutar. 
 • Tıp öğrencilerini aşağıdaki konular üzerine eğitir:
  • Güncel sağlık politikaları
  • Politika raporu yazıcılığı
   • EMSA politika raporu sistemi
   • Sağlık alanındaki problemleri saptama ve inceleme
   • Etkili çözüm önerileri geliştirme
  • Savunuculuk 
 • Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve uygulamalar, Evrensel Sağlık Hizmetleri ve sağlık sektöründeki çıkar ilişkileri ile mücadele merkezli çalışmalar yürütür. 
 • EMSA Türkiye politika raporlarının niteliğini artırmak ve savunuculuğunu yapmak amacıyla, çalışma alanları ile ilgili paydaş gruplarında aktif olarak yer alır. 
 • Tıp öğrencilerinin ortak görüşlerinin yüksek kalitedeki politika yazımı ile temsiliyetini sağlar. 
 • Her EMSAi’nin sesinin eşit bir şekilde duyulduğundan emin olur. 
 • Sağlık Politikaları Pillar’ı; kendi yapısını, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve uygulamalarını sürekli değerlendirir ve düzenler.

EMSA TÜRKİYE SAĞLIK POLİTİKALARI 2019/20

Aziz Cihan Acar
Ulusal Sağlık Politikaları Direktörü
EMSA Dokuz Eylül
policy@emsa-turkey.org

Sağlık Politikaları FMO Etkinlikleri
EMSA Avrupa Sağlık Politikaları Yerel Projeler Kitapçığı çıktı!
Ulaşmak için Tıklayın

ÇALIŞMA ALANLARI

Dijital Sağlık Teknolojileri (eHealth), bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmasıdır (Dünya Sağlık Örgütü). Sağlık sektöründeki dijitalleşme ile birlikte teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinin kalitesini, ulaşılabilirliğini ve karşılanabilirliğini arttıracağına olan güven de artmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2019).

EMSA Türkiye Sağlık Politikaları Pillar’ı; sağlık sektöründeki dijitalleşmenin başarılı olması ve dijitalleşmiş bir sağlık sektöründe sağlık çalışanlarının gerekli becerileri edinmesi adına tıp öğrencilerini eğitmeyi ve EMSA Avrupa Sağlık Politikaları Ekibi tarafından Avrupa çapında gerçekleştirilen kesitsel anket çalışmasının savunuculuğunu yapmayı hedeflemektedir.

Dijital Sağlık Teknolojileri Anketi Sonuçları

Sağlık sektöründe çıkar çatışması; bir sağlık çalışanının birinci ilgi alanı olan toplum sağlığının veya bir araştırma kalitesinin, ikinci bir ilgi alanı (örneğin finansal kazanç) tarafından etkilendiği durumlar olarak tanımlanabilir (Thompson, 1993)Sağlık çalışanları, eğitim hayatlarından başlayarak sıklıkla çıkar çatışmaları ile karşı karşıya kalıyorlar. Sağlık öğrencilerinin büyük çoğunluğu özellikle ilaç pazarlamalarına üniversite döneminde çokça maruz kalıyor (Kao et al. 2011; Maury Pasquier 2015)

EMSA Türkiye Sağlık Politikaları Pillar’ı; çıkar çatışması ve şeffaflık konusunda tıp öğrencilerini bilinçlendirmeyi, tıp fakültelerini çıkar çatışması politikalarını güçlendirmeye teşvik etmeyi ve EMSA Türkiye’yi geliştireceği ilişkilerde çıkar çatışmasından uzak bir örnek oluşturması adına desteklemeyi hedeflemektedir. 

 

Evrensel Sağlık Hizmeti (Universal Health Coverage – UHC), bir toplumdaki her bireyin ihtiyacı olan sağlık hizmetine ulaşırken finansal zorluk çekmemesini amaçlayan bir hedeftir. İki temel element üzerine kurulmaktadır: (1) bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişmesi ve (2) bunun ekonomik sonuçları (Dünya Sağlık Örgütü, 2013)Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş temel sağlık hizmetlerine erişimde, sağlık sektörü ve ekonomik durumu istikrarlı ülkeler ile düşük gelirli ülkeler arasında büyük bir açık bulunmaktadır (The Economist, 2018).

EMSA Türkiye Sağlık Politikaları Pillar’ı; üyelerini sağlık finansman politikaları, sağlık sistemleri yönetimi ve sağlık insangücü konularında eğiterek geleceğin sağlık çalışanlarının hastaların yüzleştikleri finansal sorunlardan haberdar olmasını ve Evrensel Sağlık Hizmeti standartlarına ulaşmış ülkelerin sağlık sistemlerini örnek alarak başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelere destek olabilecek bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

ULUSAL İLKBAHAR KURULTAYI 2019: YILIN EN BEĞENİLEN SAĞLIK POLİTİKALARI ETKİNLİĞİ

Geçtiğimiz EMSA Türkiye Ulusal İlkbahar Kurutayı 2019’da eşit oyu alarak Yılın En Beğenilen Sağlık Politikaları Etkinliği ünvanını paylaşan HIV/AIDS Anketi (EMSA Bahçeşehir) ve Serbest Kürsü – Serebral Palsi (MEDISEP) etkinliklerinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm üyelerimizi kutluyoruz. EMSA Türkiye’ye yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür ederiz! 

NASIL DAHİL
OLURUM?

EMSA Türkiye Sağlık Politikaları Pillar’ının çalışma alanlarına ilginiz varsa veya gerçekleştirilen aktivitelere katkı sağlamak isterseniz, policy@emsa-turkey.org adresine mail atarak nasıl dahil olabileceğinizi öğrenebilir, her türlü sorunuzu sorabilirsiniz!

KAPAT
×

Sepet

Büyük bir özenle altyapısını hazırladığımız abonelik sistemi için bir kayıt ve giriş niteliği taşıyacak bu buton, sistem kurulana kadar kullanım dışı kalacaktır. 

Sabrınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz.