Tıp Eğitimi

En yüksek eğitim standartlarına sahip, kıtanın bir ucundan diğer ucuna tıp eğitim müfredatlarının sürekli bir entegrasyonunun olduğu ve uzmanlıklar arası en iyi çalışmaların zengin bir alış veriş içerisinde bulunduğu bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.

Tıp öğrencilerini eğitimi şekillendirme konusunda teşvik eder; bu sayede tıp, yeni öğrenme teknolojileri ve eğitim felsefesinde ilerleme kaydedilir.

  • Öğrenme,öğretme,yeni beceriler kazanma ve eğitimle alakalı pek çok konuda tutkulu olan öğrenci ve profesyonelleri bir araya getirmek
  • Ulusal ve uluslar arası seviyede tıp eğitiminin devamlı gelişiminde savunuculuk yapmak
  • Öğrencilerin tıp eğitimiyle ilgili bilgi seviyesini artırmak ve tıp eğitiminde öğrencilerin dahil olma seviyesini yükseltmek
  • Eğitimle alakalı konularda iletişim ağları, konferanslar, yayınlar ve çevrimiçi aktiviteler ile bilgi değişimini teşvik etmek
  • Çeşitli dış partnerler ile ilişki kurarak tıp eğitimi pillarının amaçlarına yönelik çalışmaları artırmak ve tıp öğrencilerinin bunlardan yararlanmasının önünü açmak

EMSA TÜRKİYE Tıp Eğitimi 2019/20

Çınar Çağlayan
Ulusal Tıp Eğitimi Direktörü
EMSA Pamukkale
education@emsa-turkey.org

ÇALIŞMA ALANLARI

Öğrenci dahiliyeti, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir yapı olduğu için tam olarak tanımlamak zordur.Fredericks, Blumenfeld ve Paris (2004),öğrenci  dahiliyetini öğrencinin kendi eğitimine yatırımı,öğrencinin okuluna bağlılığı ve akademik,sosyal ve müfredat dışı aktivitelerde etkin rol almasına dayanarak davranışsal,duygusal,bilişsel olarak üç boyutunu tanımlar.

EMSA Türkiye Tıp Eğitimi Pillar’ı üyelerini kendi fakültelerinde eğitimlerini şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaları için teşvik eder,üyeleri bu konuda bilinçlendirmek için gerekli eğitim ve çalışmalarda bulunur.Ulusal çapta ise tıp eğitimiyle ilgilenen dış partnerlerle anlaşmalar sağlayarak istekli üyelerin dış partnerlerin kongre ve toplantılarında en olası ve maksimum faydayı sağlayacak şekilde dahil olmasında öncü bir rol oynar.

Meslekler arası işbirliği, “farklı mesleki kökenli birçok sağlık çalışanının hastalar, aileler, hizmet sağlayıcılar ve topluluklarla en yüksek kalitede hizmet sunmak için birlikte çalışması” olarak tanımlanmaktadır. (1)

Sağlık çalışanlarının hastanın görüşleri de dahil olmak üzere birbirlerinin bakış açılarını düşündüklerinde daha iyi sağlık hizmeti sağlayabilecekleri fikrine dayanmaktadır.

EMSA Avrupa’da son derece önem verilen bu konuda tıp öğrencilerinin bilgi ve fakültelerde müfredatlara entegrasyon seviyesini ölçmeyi hedefleyen anket çalışması düzenlenmiştir.EMSA Türkiye Tıp Eğitimi Pillar’ı  da gittikçe önemi artan bu kavramın üyeleri arasında yayılması ve öneminin kavratılması için çalışır.Üyelerinin kendi okullarında mesleklerarası işbirliği eğitimlerinin müfredata dahiliyetini artırmak için yapabilecekleri savunuculuk faaliyetlerini destekler.Sağlık alanında çalışan diğer öğrenci topluluklarıyla ilişkiler kurarak ve ortak çalışmalarda bulunarak geleceğin doktorlarının multidisipliner takımlarda çalışabilecek yeterliliğe sahip olması için eğitilmesine katkıda bulunur.

ULUSAL İLKBAHAR KURULTAYI 2019: YILIN EN BEĞENİLEN [PİLLAR] ETKİNLİĞİ

Geçtiğimiz EMSA Türkiye Ulusal İlkbahar Kurutayı 2019’da Yılın En Beğenilen Tıp Eğitimi Etkinliği ünvanını Medicine 4.0 (EMSA İstanbul) kazandı. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm üyelerimizi kutluyoruz. EMSA Türkiye’ye yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür ederiz! 

NASIL DAHİL
OLURUM?

EMSA Türkiye Tıp Eğitimi çalışma alanlarına ilginiz varsa veya gerçekleştirilen aktivitelere katkı sağlamak isterseniz, education@emsa-turkey.org adresine mail atarak nasıl dahil olabileceğinizi öğrenebilir, her türlü sorunuzu sorabilirsiniz!

KAPAT
×

Sepet

Büyük bir özenle altyapısını hazırladığımız abonelik sistemi için bir kayıt ve giriş niteliği taşıyacak bu buton, sistem kurulana kadar kullanım dışı kalacaktır. 

Sabrınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz.