Henüz 18 yaşında kendimizi uçurumdan aşağı bırakır gibi hayat boyu bu mesleğe bağlanıyoruz. Başımıza az çok neler geleceğini tahmin ederken, bulduklarımızın umduklarımızdan çok farklı olduğunu görüyoruz.

       Umut.. Bir hastanın gözündeki umut ışığı olabilmek, yaşama aracılık edebilmek. Bunlar değil mi aslında bu mesleği seçme sebeplerimiz, durmadan öğrenmemiz, öğretmemiz? Peki yaşatmak için uğraşan bizler neden ölümün eşiğine geliyoruz, neden sınırlarımız zorlanıyor, insanlığımız hiçe sayılıyor? Her şeyden önce birer insan olan hekimlerin 36 saat tetikte olmaları bekleniyor. Yanlış adımların geri dönülmez olduğu bu meslek fiziksel ve zihinsel olarak zindelik gerektirmez mi? Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ” Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” Biz de mesleğimizi en verimli şekilde icra edebileceğimiz şartları hak ediyoruz.

 

        Yetkinleşmek için uzmanlık okuyan taze doktorlar 36 saat ayakta duracakları “kaliteli” bir eğitim umuyor. Bu eğitimin niteliksizliğinin tartışılıp, çözüm bulunması gerekirken gündeme gelmesi için bir candan olunması gerekiyor. Yargı bu emeklerin karşılığını vermiyor, açılan davalar reddediliyor. Derman olmak için senelerce okuyanlar dertleriyle baş başa kalıyor. Çare ya yurt dışına çıkmak oluyor ya da istifa etmek. İkinci seçenek daha olası gözüküyor olsa gerek, 18 ayda 8 binden fazla doktor istifasını vermiş bulunuyor. “İnsana insan olarak hizmet etmenin yüce onuru” yetmiyor artık bizi motive etmeye, ben mesleğimi yapmak istiyorum, dayanırım demeye.

 

        Hiçbirimiz bu mesleği bir kamyonun altında kalmak için seçmedik. Aynı yollardan geçmiş, geçmekte olan meslektaşlarımız; bizler birbirimizin gördüklerini görebilmeli, duyduklarını duyabilmeli, korkularını paylaşabilmeliyiz. Sesimizin duyulması için birimizin bir habere konu olmasını beklemeyelim. Unutmayalım ki yanan o can, birçok canın kurtarıcısı olabilir.

 

Yazar: Müşerref ÜLKER, EMSA Gazi

KAYNAKÇA: 

‘Ceza nöbeti’yle istifayı seçtim. (2021, Şubat 21). Akşam Gazetesi: https://www.aksam.com.tr/yasam/ceza-nobetiyle-istifayi-sectim/haber-1151077 adresinden alındı

HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI. (2005, Ocak 12). Türk Tabipleri Birliği: https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=31 adresinden alındı

TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ. (2005, Ocak 12). Türk Tabipleri Birliği: https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=52:tibbdeontolojt&catid=4:t&Itemid=31 adresinden alındı

TTB: Hekim istifalarının devam etmesi halinde sağlık sistemi kaosa sürüklenecek. (2021, Ekim 12). Medimagazin: https://www.medimagazin.com.tr/hekim/meslek-org/tr-ttb-hekim-istifalarinin-devam-etmesi-halinde-saglik-sistemi-kaosa-suruklenecek-2-14-97609.html adresinden alındı

KAPAT